Over

We hebben te maken met veel uitdagingen zoals CO2, stikstof, water, klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Oplossingen voor deze uitdagingen komen samen in de bodem. Als we de levende bodem centraal stellen lossen we ze allemaal werkenderwijs en gelijktijdig op. Dat kan binnen 5 tot 7 jaar waarmee we de doelstellingen voor 2030 halen.

Met kruiwagenmarsen roepen we politici en beleidsmakers op om de gezonde bodem centraal te stellen in het landbouw- en voedselbeleid en laten we zien dat we dit SAMEN willen: boeren, onderwijs, zorgprofessionals, bestuurders en burgers. Met de kruiwagenmarsen scholen vergroten we kennis en bewustwording over gezonde bodems in het onderwijs, de zorg, beleidsmakers en het grote publiek. De kruiwagenmarsen zijn een initiatief van de stichting Symphony of Soils.

Vorige edities

We hebben al vier edities van de Kruiwagenmars gehad, met succes kijken we terug.

Scholen / zorg 2024

De kruiwagenmars scholen – zorg op 22 april 2024 stond in het teken van zorgpreventie door gezonde voeding. Preventie speelt een grote rol bij het terugdringen van zorgkosten. Artsen schatten dat 60% van medicijnen niet nodig is. Gezond voedsel van gezonde bodems speelt hierbij een sleutelrol. Hiertoe riep Hippocrates 2000 jaar geleden al op met zijn uitspraak:

 ‘Laat voeding uw medicijn zijn!’  Lees meer →

Zundert – Brussel 2023

Meerdaagse kruiwagenmars met als eindpunt Brussel, waar we het manifest aan Eurocommisaris Frans Timmermans hebben overhandigd.

Groene Scholen 2023

Groene scholen liepen de kruiwagenmars voor  een gezonde bodem.

Den Haag 2022

Met circa 150 kruiwagens en 80 partner organisaties brachten we onze petitie naar Den Haag.

Foto’s

Foto’s

Foto’s