Kruiwagenmars Grou

In Grou is de Kruiwagenmars in twee etappes opgedeeld. Op 22 april vond de kruiwagenmars plaats van CSA Yn ‘e Sinne Farm bij Jirnsum naar het schoolplein in Grou.  Lokale groente liefhebbers brachten de kruiwagens vol met levende grond naar de SKF Kinderopvang aldaar.  De Kruiwagens werden daar beplant met gezond gewas en ingezaaid met fleurige bloemen. Dit sluit aan bij de Nationale zaaidag en de actie Voer de Bij bij.

De Kruiwagens worden door de kinderen van de Kinderopvang verzorgd tot de eerste week van juni. Want dan breekt de Grou Bloeit-week aan. Van 3-9 juni komen alle Grousters in actie voor een groene, sociale en gezonde toekomst voor het dorp. Tijdens Grou Bloeit gaan we opnieuw met de Kruiwagens op pad, nu naar de Zorg. Hierbij zullen we aansluiten bij een andere beweegactiviteit in deze week. De bestemming heeft dan Zorg als thema en zo komen we in het deel van Grou bij het Wilhelminapark waar onder meer het Woonzorgcentrum Friesmastate ligt.