Aeres VMBO/MBO Buitenpost en Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden

Aeres VMBO/MBO en Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden

Martine Sura, lector Eiwittransitie van Van Hall Larenstein en docent-onderzoeker Pauline Drost van Van Hall Larenstein verzorgden de aftrap van de Kruiwagenmars voor de ingang van Aeres Leeuwarden. Vanuit daar liepen de studenten van Aeres MBO/VMBO en studenten van Van Hall Larenstein naar het Medisch Centrum Leeuwarden <Feye, check even tekst van Desiree, dit moet wel kloppen met elkaar). Na afloop verzorgden studenten van Aeres MBO lessen over de bodem en diertjes in het water aan leerlingen van Aeres VMBO.