Over de kruiwagenmars

Boeren, burgers en overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De kranten berichten er dagelijks over. Boeren en natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een lagere kwaliteit van het voedsel. 
Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én de natuur allemaal winnen.

Daarom organiseren we kruiwagenmarsen om te pleiten voor levende bodems als gezamenlijke start van de oplossing en perspectief voor de jongere generatie. We laten zien dat we dit SAMEN willen: boeren, burgers, onderwijs, artsen en bestuurders. Gezamenlijk kunnen we in 5 tot 7 jaar tijd hele grote stappen maken en daarmee 2030 halen.

Manifest

Het doel van de Kruiwagenmars

Wij pleiten in dit manifest om de bodem leidend te maken in landbouwbeleid en landbouwpraktijk. Dat draagt bij aan gezondheid via volwaardige voeding en er worden meerdere problemen tegelijkertijd opgelost: stikstofoverschot, waterkwaliteit en -berging, bodemdegradatie en voedselkwaliteit. Oplossingen waar burgers, boeren én natuur allen bij winnen. Met de kruiwagenmars laten we zien dat we deze weg SAMEN willen: boeren, onderwijs, zorgprofessionals, bestuurders en burgers. De bodem kan ons verbinden in een periode van transitie.

 

Downloads:

→ Kruiwagenmars – Manifest – NL 2024

→ Kruiwagenmars – Manifest – NL 2023 Brussels
→ Kruiwagenmars – Manifest – EN 2023 Brussels

→ Kruiwagenmars – Manifest – NL 2022 Den Haag