Kruiwagenmars Sneek

In de maand april besteedden de gezamenlijke kerken in Sneek, Scharnegoutum en IJsbrechtum aandacht besteden aan de Dei fan de ierde/ World Earth Day. In april werd in kerkdiensten aandacht geschonken aan dit thema en op 22 april a.s. werd er een Kroadekuier/Kruiwagenmars georganiseerd. 

Op 21 april werd er in de kerken aandacht besteed aan het thema. Er werden voedingsmiddelen verzameld. Deze konden in de week voorafgaand aan 22 april in de kerken gebracht worden. Daar werden ze in een kruiwagen gedaan en de producten werden verdeeld onder mensen en groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Op 22 april werd een manifest aangeboden, ’s avonds was er een gezamenlijke maaltijd en een lezing met als thema  Op weg naar het land van belofte. 

Yvonne van Dam, Filadelfia Pinkstergemeente
Cor Nijkamp, Doopsgezinde kerk
Gerrit Schot , Protestantse kerk
Aukje Westra, Protestantse kerk