Dei fan de ierde, Kruiwagenmars Sneek

In de maand april willen de gezamenlijke kerken in Sneek, Scharnegoutum en IJsbrechtum aandacht besteden aan de Dei fan de ierde/ World Earth Day. In april wordt in kerkdiensten aandacht geschonken aan dit thema en op 22 april a.s. wordt er een Kroadekuier/Kruiwagenmars georganiseerd.

Op 21 april wordt er in de kerken aandacht besteed aan het thema. Er worden voedingsmiddelen verzameld. Deze kunnen in de week voorafgaand aan 22 april in de kerken gebracht worden. Daar worden ze in een kruiwagen gedaan en de producten worden verdeeld onder mensen en groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Op 22 april wordt een manifest aangeboden, ’s avonds is een gezamenlijke maaltijd en een lezing met als thema  Op weg naar het land van belofte. U wordt tijdens de reguliere kerkdiensten van de activiteiten op de hoogte gehouden. Tevens hoort u daar de komende weken wat uw bijdrage kan zijn.

Yvonne van Dam, Filadelfia Pinkstergemeente
Cor Nijkamp, Doopsgezinde kerk
Gerrit Schot , Protestantse kerk
Aukje Westra, Protestantse kerk