Media, persberichten en bestanden

In de media

Video’s

* Overhandiging en reactie manifest Frans Timmermans

Krant

* 1 juni: Algemeen Dagblad

Persberichten

Kruiwagenmars 31 mei door Brussel

Op 31 mei lopen agrariërs, zorgprofessionals, docenten, studenten, natuurliefhebbers, bestuurders en burgers naar EU commissaris Frans Timmermans om hem te ondersteunen bij zijn inzet om de kwaliteit van bodem en water leidend te maken in het EU landbouwbeleid. De mars is bedoeld om bewustwording te vergroten dat een bodem rijk aan bodemleven een deel van de oplossing is voor veel uitdagingen: stikstof, water, klimaat, gezondheid en biodiversiteit. Werkende weg maken we in 5 – 7 jaar grote stappen om de balans in de bodem te herstellen en bij te dragen aan een perspectief voor de landbouw.

 

Lees meer

21 mei:  Groene scholen Kruiwagenmars 22 mei door Friesland, Groningen, Drenthe en Alkmaar

Op maandag 22 mei – de Internationale Dag van de Biodiversiteit – lopen leerlingen, studenten en docenten van in Friesland, Groningen, Drenthe en Alkmaar met kruiwagens naar elkaars school. De kruiwagens zijn gevuld met grond vol leven en appelboompjes die ze bij elkaars school gaan planten. Dit als symbool van toekomst, van vruchtbaarheid en van een levendig bovengronds netwerk van toekomstige boeren en tuinders. Jongeren vragen aandacht voor het net zo levendige maar onzichtbare biologische netwerk in de bodem, in het belang van hun toekomst. Het voortduwen van de kruiwagens staat symbool voor de inspanningen die nodig zijn om een gezonde bodem te creeren en zo bij te dragen aan herstel van biodiveristeit, waterkwaliteit, klimaat en voedselkwaliteit.

Lees meer

5 mei 2023: Kruiwagenmars naar EU commissaris Frans Timmermans in Brussel 24 t/m 31 mei

Van 24 t/m 31 mei lopen agrariërs, bodemdeskundigen, burgers, bestuurders, zorgprofessionals, docenten en studenten uit België en Nederland met kruiwagens van Zundert naar Brussel . Daar overhandigen ze op 31 mei een manifest aan Frans Timmermans en EU parlementariërs.

Lees meer

 

BioForum en Boerenforum doen mee aan kruiwagenmars naar Brussel

Van 24 tot 31 mei 2023 slaan een groep vrijwilligers van Belgische en Nederlandse organisaties de handen in elkaar om te pleiten voor een levende bodem. We doen dit symbolisch met een kruiwagenmars die vertrekt in het Nederlandse Zundert en langs Vlaamse wegen en bedrijven leidt, om te eindigen in het Europees parlement in Brussel. Zo willen we op een positieve manier het belang van een levende bodem onder de aandacht brengen.

Meer info

Kruiwagenmars Groene Scholen 2023

Op 22 mei 2023 – Internationale Dag van de Biodiversiteit – lopen studenten van een groot aantal groene agrarische scholen in Nederland met kruiwagens naar elkaars school. Met kruiwagens met daarin grond vol leven en een appelboom die bij een collega school wordt geplaatst.

Lees meer