Kruiwagenmars Eastermar

World Earth Day

In Eastermar organiseerden we op 22 april 2024 – world earth day – een kruiwagenmars om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde bodem. Onderzoek wijst namelijk uit: Goede grond, goed eten, betere gezondheid. In afstemming met De Twirre vond het volgende programma plaats:

De kinderen vertrokken met legen emmertjes vanuit de Kjellingen naar de doarpstún via it Betterskip. Bij it Betterskip haalden we dokter Piet op. Hij en z’n team denken en doen graag mee om Eastermarders gezond(er) te houden. Dokter Piet liep met ons mee naar de doarpstún.

Daar zaaiden we kruiden in de doarpstún. Floor legde ons uit hoe we de planten die uit deze zaden groeien kunnen gebruiken om onze gezondheid te ondersteunen. Iedereen kreeg een zakje bloemenzaad mee voor thuis, want de bijen en insecten die op bloemenzaden afkomen hebben we ook hard nodig om onze groenten, fruit en kruiden te laten groeien. De emmertjes die de kinderen hadden meegenomen vulden we met gezonde grond van de doarpstún. Daarin kunnen de gekregen bloemenzaden worden gezaaid. Zo creëren we een dorp vol bloemen. Daar word je weer vrolijk van en dat is ook weer goed voor je gezondheid!

Floor, Gearte en Corina

Emmertjes vol goede grond en bloemen zaadjes mee naar huis. Wat zal Eastermar bloeien!