Namens het hele team,
bedankt voor uw donatie!

We hopen je bij de kruiwagenmars te zien.